Prodej textilního zboží s motivy kreslených postaviček
 1. Základní pravidla nákupu
  • Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.
  • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a reklamačním řádem.
  • Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané zákazníkovi.
  • V ceně zboží není uvedeno poštovné a balné.
  • Celková cena se skláda z ceny za objednané zboží + cena za poštovné (
 2. Výběr zboží
  • Kompletní katalog zboží najdete v sekci KATEGORIE
 3. Způsob placení
  • Jediným možným způsobem placení je platba prostřednictvím dobírky. Při tomto způsobu platby vám bude zboží vydáno oproti zaplacení objednávky v hotovosti při jeho předání.
 4. Doprava zboží
  • Požíváme výhradně služeb České pošty
  • Za zásilku zaplatíte poštovné a balné ve výši 130 Kč
 5. Zrušení objednávky a vrácení zboží
  • Zrušení objednávky je možné pouze v případě, že zboží není momentálně na skladě
  • Zákazník je vždy informován na jím zadanou e-mailovou adresu o důvodu zrušení objednávky a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace.
  • Jako spotřebitel máte právo ustoupit od smlouvy do14 dnů bez udání důvodu. Zboží jste povinen vrátit neporušené a v původním obalu.
 6. Ochrana osobních údajů
  • Osobní údaje jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám.
  • Vyhrazujeme si právo použít osobní údaje pro pravidelné zasílání informací o akcích, které aktuálně probíhají. zákazník může projevit přání, aby mu tyto informace nebyly zasílány, což bude respektováno.
 7. Reklamační řád
  • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 2 roky. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.
  • Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.
  • Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky (dodací list, stvrzenku z obchodu,...). Dále je nutné, aby kupující v případě že vrací prodávajícímu vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím.
  • Cestu reklamovaného zboží k provozovateli hradí zákazník, cestu opraveného zboží k zákazníkovi hradí provozovatel.
  • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové a nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplívající z neodborného zacházení se zbožím.
  • Tento reklamační řád platí od 7.2.2008.
contents ©2024 LicenceUp | Standa-David.com